Клоун

Клоун выдувает мыльные пузыри. 170 см.

Клоун